Over de AVG

Het wettelijk kader voor de makelaardij bestaat naast de WWFT (de wet tegen Witwassen en Financiering van Terrorisme) ook uit de AVG ( de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Omdat wij uiteraard binnen deze wettelijke kaders opereren, zal u daar af toe wat van merken.

De vragen die wij u stellen die u wellicht als ongepast ervaart, zijn een wettelijke verplichting dus.